مزایای شرکت در کنفرانس

مزایای شرکت در کنفرانس به شرح زیر می باشد:

- شرکت در یک کنفرانس ملی معتبر که در استان مازندران و شهر قائمشهر ،توسط" مرکز آموزش علمی - کاربردی تشکیلات خانه کارگر استان مازندران و آکادمی بین المللی علوم  و مطالعات گرجستان "با مشارکت علمی  و حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی در مرکز آموزش علمی - کاربردی تشکیلات خانه کارگر استان مازندران  برگزار خواهد شد.


- امکان آشنایی با اساتید و دانشگاه های معتبر جهت فعالیت علمی و یا ادامه تحصیل
- آشنایی با چهره های برتر ملی و استفاده از سخنرانی های اساتید مطرح 
- دریافت گواهینامه مقاله  
- ارائه گواهینامه حضور در کنفرانس
- اهدای تندیس
 به مقالات برتر پذیرفته شده در کنفرانس

- چاپ مقالات بصورت کامل در سی دی مجموعه مقالات
- دریافت لوح تقدیر برای مقالات و پوسترهای برتر
- دریافت پكيج كنفرانس (گواهينامه به تعداد نویسندگان + سي دي مجموعه مقالات + پذیرایی و ناهار) 
- شرکت در کارگاه های آموزشی ارائه شده و دریافت گواهی شرکت در کارگاه
- امکان چاپ مقالات در مجلات معتبر بین المللی و داخلی در صورت پرداخت هزینه های آن